Mi marŝas al la malproksimoj
de milde verdaj montoj-valoj,
kie ne estas tedaj homoj,
sed min salutas florpetaloj.

La vojorandaj ruĝaj floroj,
jen estas miaj kor-amikoj;
la plendon de animo mia
akceptas ame mil kalikoj,

Al homoj tute vane sonus
lamentoj de la malespero,
ilin ne tuŝas, eĉ repuŝas
la mornaj markoj de l' mizero.

Do jam la homojn mi evitas
kaj vagas en la vastajn forojn,
ke tie mi, la ekzilito,
renkontu ekzilitajn florojn.