Repaŝo


ENHAVO

Prologe de Norberto Bartelmes
Dediĉo

EKZILO

Mi marŝas al la malproksimoj
Tragedieto
Tiam
Martelkanto
La ĝardeno de l' patrino
Katerina
Feliĉo
Matena freŝo
Someraj voĉoj
Vi
La lasta vespero
Tago el mia vivo
Aŭtuna suspiro
Vespersilento
Nur unufoje
Sub la selo
La amatoj de la stelo
Krizo
En nokta horo
Ĝis la venk'
Al hirundo
La kanto de la violo
Mi amas la vilaĝon
Sur la granda paŝtejo
La kanto de pluganto
Somera seko
La kruela somero
La koĉero
Peza ripozo
Tombo
Demando
Antaŭ la spegulo
Knabeto mortis
Eterna lulkanto
Al forironto
Printempa velko
Renkontiĝo
Mia patrino
Al knabino palvizaĝa
Nigra majo
Al pluvego
Rifuĝo
Letero al N. Bartelmes
Faladas neĝo
Rebrilos la stelo

AZILO

Printempe kaj aŭtune
1945
Printempiĝo
Demokratio vivu!
En sonĝo
Kaj flugu la animo…
Majkanto
Sur larĝaj kampoj…
Fabela poplo
Margareta
Dimanĉa mateno
Vivsonoro
Konsiloj
Mia filineto
En mia naskvilaĝo
Vana, vana
Al la memoro
En soleca horo
Mi
La penso
Allogiĝo
Frostfloro
Mi vin deziras…
Koni vin…
Palinodio
Turdo
Primavero
Akvinkum
Falo
Enigmo
Lasu…
La neakireblaĵo
Vesperaj papilioj
Hirundo mortpafita
Splitoj
La arbo de juneco
Roz' aŭtuna
La strato
Novjara penso
Vinon
Stulto
Ama poemo
Libero
Lampo kaj steloj
Febro
Rikolto
Idolfalo
Glacirompiĝo
La bona oĉjo Bion
Al kamarado
Kial vi haltis?
Somera ardo
Drinkokanto
Virinoj varmsinaj
Memorpanoramo
Testamento
Popol' ni estas…
Veteran-enterigo
Ŝipo
Sinoj

Glosoj