Eterna lulkanto

Pro perdita ido
ploras turto-par'
kaj la vent', kun frido.
ploron de amar'
portas, portas,
turne tordas
super la kovrilo
de lulilo
miozota
roskovrota…
Dormu, filo, eta filo.

Pro la dolorsvarmo
morda en la kor'
la patrina larmo
inter skua plor'
dense fala
fluas al la
miozot-kovrilo
de lulilo
poreterna,
esper-sterna…
Dormu, filo, blonda filo.

Vundo sen cikatro
sangas en la kor',
jen mi, via patro
staras jam de hor'
vivolace,
vivmalpace
apud la lulilo
kun kovrilo
miozota
surpluvota…
Dormu, filo, mia filo.

Jam pli bone por vi
en la prasilent'
plu eterne dormi
pace, sen turment',
sen malsato,
sortobato,
en la tomblulilo,
en trankvilo,
sub la floroj,
for de ploroj.
Dormu, kara, mia filo.

Dormu, dormu, mia
eta blonda fil',
sonĝu, sonĝu pri la
orfa pilkludil'.
En mistera
sonĝ' subtera
dormu en trankvilo
sub kovrilo
miozota,
miozota,
dormu, kara, mia filo.