Falo

Ho, tiel bele estis fidi, fidi!
Min lulis balancilo de l' espero
kaj svingis. Kaj mi ne povis bridi,
jam ŝajnis, ke mi flugos for de l' tero.

Okazis io. Ĉu ŝiriĝo ŝnura?
Subite mi defalis pug-al-ŝtone.
Mi flugi volis tra l' aer' lazura;
nun, se mi povus rampi, estus bone.