Ĝis la venk'

Se ĝoj' vin trafus iahore,
ne lasu ĝin forflugi plore,
sed ĝin ekkaptu kun impeto,
kaj ĝoju por la ĝoj', proleto!

Se vin karesas man' tenera
simile al zefir' vespera,
malfermu koron kun ampreto,
kaj amu por la am', proleto!

Se Oro ŝtelas vian sangon,
velkigas pala vian vangon,
ĉe via mano estu kreto,
kaj notu por la pag', proleto!

Kaj se la horo per signalo
alarmas voke al batalo,
do, kison al la virineto,
kaj luktu ĝis la venk', proleto!