Katerina

En radioj
de la sunsubir',
sur herbeja verd' senfina,
karesate de l' zefir'
sur floroj promenis
la eta Katerina.

Mi neniam
antaŭ tiu tag'
sentis tiklon en la koro,
nek al rava rev-imag'
instigis deloge
min kampa florodoro.

Kaj ne flustris
al mi kamp-floret',
nek la zumo de l' zefiro,
ke ekzistas kor-sekret'
pri fea sonĝbildo,
ekzistas korsopiro.

Nun mi miris,
ke klariĝas vid',
kaj la scio plej fascina
min plenigis per ekscit':
mi treme rimarkis,
ke vivas Katerina.

Kaj post tiu
glora sunsubir'
mi la floro-flustron konis
kaj la senton de l' sopir':
en sonĝoj tronis
reĝine Katerina.