Kial vi haltis?

La celo fiksa vokas flagosvinge,
minutoj urĝas en freneza kuro,
progreso pretermuĝas fulmatinge
el ombro de jarmiloj al futuro.

Rigardu, frato, jen, la dia Homo
per tondraj spacraketoj jam veturas,
kial do haltis vi ĉe l' gardodomo,
kiun eksprese trajno preterkuras?

Paseon aĉan vi ja abomenas,
kial do gaje kaj kun freŝa forto
nun en la marŝ' la paŝon vi ne tenas?
Rompita en mi estas la risorto.