Martelkanto

Botisto estis mia patro
kaj oftis ĉe ni serenad':
mi kvazaŭ eĉ nun aŭdas noktan
muzikon de la martelad'.

Plurfoje, dum jam ĉiu dormis,
muzikis al mi tra l' malhel'
kiel lulkanto vartistina
la taktaj batoj de martel'

Lulkantis al mi la martelo
kelkfoje ĝis la kokerik',
min al gajritmaj sorĉaj sonĝoj
enlulis la martel-muzik'.

Sed kiam venis la mateno,
oftege montris amariĝ'
sur la vizaĝo de la patro
pri premaj zorgoj de malriĉ'.

Kaj en la marteltakto tiam
ne estis malpli la rapid',
sed en ĝi tamen sonis surde
la plena perdo de la fid'.

La martelfrapoj bruis, kvazaŭ
ni estus en funebra dom',
kaj tie en la nigran ĉerkon
la najlojn batus nigra hom'.

Jen mia heredaĵ': memoro
pri la duobla patra verk':
pri martelkant' por serenado,
pri martelkanto super ĉerk'.