Peza ripozo

Sur polvaj stratoj antaŭ domoj
gemaljunuloj mute sidis,
silentis polv', silentis homoj,
la tempo en silento glitis.

La nuboj naĝis super ili
kiel flugilaj zorgoj mornaj;
ho, iomete ektrankvili
post la faritaj vojoj dornaj.

Malgrase ili penis, grasis
alia jen la vivrezulto.
Tiel do viv' ilia pasis;
bone, ke restas jam nemulto.