Printempa velko

Hej, fieraj, cigarfumaj
palmoj por kafej-ornam'!
Vintre vi dum muzikzumaj
multaj noktoj pompis jam.

Sed alvenis la printempo,
ruĝe krevas florburĝon'.
Por vi estas velkotempo
tiu freŝa florsezon'.

Puras bluo senmakule,
abelzumoj psalmas nun,
kovras polvo vin angule,
kampofloroj ĉarmas nun.