Somera seko

La kampo estas granda sunkameno,
bakiĝas en ĝi verde jam la greno.
Angore staras la ĉifonaj mastroj
kaj por la pluvo preĝas kun la pastroj.

La sun' mokridas pri la preĝ' enua,
ĉion envolvas polvo ĝisgenua,
kaj el la polvo-mar' kun hirta kapo
emerĝas la Mizer' en stulta gapo.