Sub la selo

Mi sentas min kaduka ĉevalaĉo
sub selo de la Zorgo-diktator';
piedoj miaj treme ŝanceliĝas
sub grasa pezo de ĉi grandsinjor'.

La diktatoro dignas sur la dorso,
mi stumblas, stumblas kun pendanta kap'.
Ho, kial li ne batas kapon mian
por plivigliga aŭ mortiga frap'?

Sed li trankvile sidas en la selo,
ne ĝenas lin la stumbla malrapid',
nur lian egan grasan ventron skuas,
mi sentas, la malica kaŝa rid'.