Sur larĝaj kampoj

Sur larĝaj kampoj
maturas la gren',
ĉielo rozas
en frua maten'.

Plugistoj novaj!
Jen nia moment'!
La propran grenon
karesas la vent'.

Ekkaptu tenilon
de l' akra falĉil'!
Rikoltu, rikoltu
en ora sunbril'!

Ne estas per groŝoj
pagata la ŝvit',
ke plenu la poŝoj
de pigra elit'.

Ni plugis kaj semis
de rando ĝis rand',
ni por ni rikoltos,
jam nia la land'!