TRAGEDIETO

En loko post la dors' de Dio
en grize drona malproksim'
okazis eta tragedio:
patrino mia naskis min,

Pri l' vilaĝeto diru mi, ke
progresis tie mizeriĝ'.
La polvo kovris ĉion dike,
vidiĝis sole la malriĉ'.

Ĉe la petrola lampobrilo
balancis min por dorm-allog'
patrino mia en lulilo;
lulilo mia estis trog'.

Kaj ŝi kantetis pri feino
tre favorema al la pet';
ŝi venos sonĝe kun la lino
de donacota ĉemizet'.

Eĉ nun rezumas la naivo
de la dormiga melodi',
kaj akompanos min tra l' vivo,
tra l' granda tragikomedi'.