Vinon

Turmentas ege min io
premega en la kranio!
Ho donu vinojn, vinojn multajn,
surverŝi miajn pensojn stultajn!

Tra kiu ĉi idoj mensaj
eskapus en vortoj densaj,
la gorĝ' ne voĉu plu, sed mute
nur vinon glutu avidglute.

Ne pensi kaj plu ne voĉi,
nur drinki, drinke diboĉi,
kaj fine kiel porko kote,
kuŝi feliĉe, vin-narkote!