© Дудич, Ендре (Унгария) 7.06. 2008

Дванадесет аргумента против и за Есперанто

Защо да не приемаме Есперанто? Защо да приемем Есперанто?
1.Есперанто не е жив, естествен език, а е нетрадиционен, изкуствено създаден.Фактически есперанто е "изкуствен", планов език, но той е базиран на множество "естествени", етнически езици, възползвайки се от техните традиции. И така Есперанто събира предимствата на двете категории езици, но той е отличен за компютърна употреба, между другото поради малкият брой синоними и омоними. Той е широко разпространен – еволюирайки в жив език.
2.Есперанто е създаден от аматьори, а не от компетентни, професионални лингвисти.Фактически Есперанто е създаден не от лингвист, а от лекар, който е говорел множество езици. По – късно, обаче, и професионални лингвисти допринасят за неговото разпространение. Вследствие на това Есперанто притежава всички предизвикателства на всекидневната практика и научната теория в комбинация.
3.Структурата на Есперанто е много опростена, а запасът му от думи е беден.Структурата на Есперанто грижливо е запазила елементите на граматиката и синтаксиса. Нейната простота е гъвкава без усложнения и стабилна без скованост. Речникът на Есперанто продължава да обогатява правилното формиране на нови думи и термини, включване на нужни и полезни неологизми от други – не само индо-европейски – езици…
4.Есперанто не е подходящ за стиловите различия на художествената литература.От своето раждане през 1887 година Есперанто създава разнообразна литература. Тя се състои не само от хиляди творби на поезията и прозата, но също така и от много оригинали, събрани в големи библиотеки, напр. в Будапеща, Лондон, Ротердам и Виена.
5.Есперанто няма "душа", не представлява и не комуникира със специфични културни съкровища.Истина е , че Есперанто няма родна "душа" ограничена в специфичен народ или култура. Вместо това той има "универсална душа", която е открита, толерантна и улесняваща непряката комуникация между различни народи и култури в епохата на неизбежна глобализация.
6.Есперанто не е подходящ за употреба в науката и техниката.Есперанто вече е – поне частично – адаптиран към нуждите на модерната наука и техника, и е широко разпространен в Интернет. Неговите характерни черти (т.3) осигуряват продължаващо разпространение и в тези насоки, от Астрономия до Зоология.
7."Основи на Есперанто" есперантистите считат за недосегаемо табу, а "Академията на Есперанто" е много консервативна институция."Табу" за "Основите на Есперанто" е само средство за гарантиране на основното единство на езика и превенция на неговото "диалектиране". "Академията на Есперанто" по никакъв начин не е лъжовна, но нейните членове сериозно и искрено се стремят да намерят начин и да запазят рационалното равновесие между слепите догми и безотговорната анархия, строгия консерватизъм и абсолютната свобода.
8. Обикновено хората, които учат Есперанто не са успели да научат никакъв друг чужд език. Факт е, че Есперанто може да се научи по-лесно, по-бързо и по-евтино от всеки друг език. Поради тази причина специално са облагодетелствани тези хора, които поради някаква причина трудно учат чужди езици. Очевидно Есперанто е по-лесен за тези, които вече говорят друг (индо-европейски) език.
9. Да учиш Есперанто е загуба на време, енергия и пари. Би било по-полезно да се инвестира в ученето на някой наистина полезен език, например английски, немски или испански. Очевидно е, че Есперанто е полезен като помощен език. Неговото знание подпомага и улеснява ученето на другите чужди езици, включително английския. За тези, чиито роден език не е индо-европейски (например арабски, китайски, финландски, унгарски, корейски, турски, виетнамски) Есперанто е като входен билет с отстъпка за групата на тези езици.
10.Есперанто няма нито силна икономическа база, нито потенциални спонсори. Есперанто не е свързан с никоя финансова група, национална или многонационална, не е свързан с хора от някоя агресивна политическа или военна формация. Следователно той е наистина неутрален и относително недискриминиращ език.
11.Да приемеш Есперанто означава, че би трябвало да се бориш с един език повече. Да приемеш Есперанто означава да имаш неутрален, интеркултурен "езиков мост".
12.Въвеждането на Есперанто би довело до важни проблеми, например:


  • Говорещите английски по рождение и тези, които са използвали много време, енергия и пари, за да го научат ще загубят някои свои предимства;

  • Много преводачи няма вече да са нужни;

  • Много документи ще трябва да бъдат преведени на Есперанто.
Проблемите, в резултат на Есперанто ще бъдат много по-малки в сравнение със сегашния скъп езиков хаос (главно в ЕС):
  • Английският, френският и т.н ще продължат да се използват в много области и хората, които ги използват ще бъдат относително привилегировани;  • Много преводачи ще са нужни, за да преведат множество документи;

  • И преводачите ще са нужни докато всички хора по света започнат да учат Есперанто, грижливо пазейки ценните различия на културите и езиците.