ANONIMA


Mi ŝiris florojn.
Mia manik' odoras.
Jen, najtingalo
Odorlogate kantas:
Ĝi kredas: arbo floras.