ANONIMA


Min igis ombro
Jam la sopiro febra.
Se nur la karan
Hi povus sekvi ombre!
Sed tio, ve, ne ebla.