Nikola Rakitin
CIGANOJ

Ripoz' konsola post la voj' longpena:
Tendaro riverborde dissemita.
Trankvil' feliĉa sub tegment' stelplena
De l' nokto, de fajraĵoj ornamita.

Jen veturil' post veturil', vicorde.
La ĉevalaĉoj mute kapbalancas.
Nomadoj dormas. Blanka fum' sintorde
El bruletantaj fajroj volvedancas.

Sendorme, iu sidas riverborde
Kaj violonas; klare, mildakorde
Plenigas la trankvilon la respondo:

Sopiro de misteraj revoj trilas
Al dormaj tendoj pri mirinda mondo
Kie ĉieloj nekonataj brilas.