Sankta Tereza de Avila
ĈIELA AMO

Al Vi, ho Dio, ame min ne ĉenas
Viaj promesoj pri l' ĉiel' plezura,
Via infero, ĝia pun' tortura
Min de ofendo via ne retenas.

Vi mem min ĉenas. Dio! Min ĉagrenas
Sur kruc' vin vidi inter mok' malpura,
Via vundita korpo, la terura
Angor' de via mort' min amkatenas.

Min ĉenas via am' kun forto tia,
Ke mi eĉ sen ĉiel' vin amus flame,
Kaj timus vin eĉ sen infero via.

Sen rekompenc' mi vin sopiras ame,
Eĉ sen espero de espero ĉia
Kiel mi amas, mi vin amus same.