Heinrich Heine
EN SONĜ' ĈIUNOKTE…


En sonĝ' ĉiunokte mi vidas vin.
Jen, min vi salutas kore.
Al viaj dolĉaj piedoj min
Alĵetas mi laŭtplore.

Rigardas vi min kun ĉagren',
Kapeton vi ŝancelas,
Sin perlolarmogutoj en
Okulojn viajn ŝtelas.

Kaj vorton flustras vi en sekret',
Bukedon cipresan vi donas,
Vekiĝas mi, jen, for la buked',
En forgeso la vorto dronas.