Charles Baudelaire
INVITO POR VOJAĜO

Ho, vi, filin-fratin',
Sonĝ' lulu dolĉe vin
Pri l' kuna viv' trankvila:
Sen pen', sur fora bord',
Nur ami ĝis la mort',
En land' al vi simila:
Ĉiel' vuala kun
Nebule pala sun'
Similas al misteroj
De via flam-okul',
Kies perfida brul'
Elbrilas tra larmeroj.

Ho, tie sole Bel' kaj Bril',
Volupto, Ordo kaj Trankvil'.
Briladus pro polur'
De l' jaroj ĉe la mur'
La mebloj en la ĉambro,
Miksiĝus la odor'
De la plej rara flor'
Al vaga spir' de l' ambro,
Drapir' abunda kaj
Spegul' profunda kaj
Pomp' orienta, sorĉa,
Parolus al la kor'
Sekrete, kun sonor'
De l' patra lingvo dolĉa.

Ho, tie sole Bel' kaj Bril',
Volupto, Ordo kaj Trankvil'.

Sur la kanal' de l' mar'
Jen, sonĝas la ŝipar'
Pri vagabondaj iroj,
Ĝi venis de l' mond-fin',
Por ke ĝojigu vin
Plenumo de l' deziroj.
Je l' sunsubira hor'
Per hiacint' kaj or'
Vestiĝas la kamparo
Kaj urb' kaj mara ond'.
Kaj endormiĝas mond'
Sub varma lum-talaro.

Ho, tie sole Bel' kaj Bril',
Volupto, Ordo kaj Trankvil'.