Sándor Petőfi
KIEL STRANGE SONĜIS MI ĈI-NOKTE


Kiel strange sonĝis mi ĉi-nokte:
Mian koron pikis vi, trezor'.
Tuta sango fluis el la kor', sed
Ĉiu guto iĝis ruĝa flor'.

Kio estas la signif'? Nenio.
Krom, ke l' amo estas tia sent':
Ĝi turmentas morte nian koron,
Tamen, dolĉa estas ĉi turment'.