Endre Ady
LA LEĜO DE LA GRANDA MANO

Ĉu vidas vi, ho fratoj, vi, tristuloj,
Gajuloj, batalantoj kaj prematoj.
Ŝercema Mano skribis surĉiele:
»Jen la direkto. Venu do homfratoj.«

Grandega, stulta Mano. Skrib' senforma.
Jarcentoj kelkaj venas, pasas drone,
Generacioj penas, okul-lacas,
Ĝis tiun skribon ni deĉifras bone.

Kaj ni dancadas sub la granda Mano.
Kiom da bono mortas ja fiere,
Kun sanga kapo, kiom da prabelo,
Ĉar ni literojn vidas surĉiele.

La Man' la granda, ŝerca Man' atentas:
Ĉu fida Pietro ĝin ankoraŭ gapas?
Kaj se la skribon ni jam preskaŭ legas,
Ĝi ĝin forviŝas, novan skribon skrapas.