Alphonse de Lamartine
LA PAPILIO


Naskiĝi kun printempo kaj morti kun la rozo,
Zafir-flugile naĝi en la ĉiel-velur'
Sur sin' de virgaj floroj sin luli por ripozo,
Ebrie de parfumoj, de lumo, de lazur',
Forskui flugil-polvon, ankoraŭ june, brile,
Kaj flugi for al volboj eternaj spir-simile,
Jen por la papilio la ensorĉita sort'.
Tut-same la deziro: ne haltas eĉ momente,
Kaj ektuŝinte ĉion, ĝi fine nekontente
Reflugas por volupto al la ĉiela pord'.