Anakreon
MALJUNA AMO

Purpurpilkon alĵetis vi,
Ree, Eros, orhara knab',
Kun belŝua knabino mi
Devus ludi kaj ŝerci.

Sed, fiera Lesbianin',
Mokrigarde ŝi ridas pri
Mia griza hararo kaj
Serĉas amon pli junan.