Heinrich Heine
MI PLORIS DUM LA DORMO

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis: vi kuŝas sub ter'.
Vekiĝis mi kaj tra l' vangoj
Fluis larmer' post larmer'.

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis: vi lasis min for.
Vekiĝis mi, longe ploris
Mi kun maldolĉa plor'.

Mi ploris dum la dormo,
Mi sonĝis: vi amas min plu.
Vekiĝis mi, ve, sed eĉ nun
Ne ĉesas larmoflu'.