Heinrich Heine
PINARBO STARAS NORDE


Pinarbo staras norde
Sur kalva mont', en sol'.
Ĝi sonĝas; glacio, neĝo
Ĝin kovras per blanka tol'.

Kaj sonĝas ĝi pri palmo,
Kiu en suda land',
Sola, funebra, mutas
Sur arda, altroka rand'.