Endre Ady
PLORI, PLORI, PLORI

Atendi, en la dekdu-bata
Nokto, je ĉerko alportata.

Demandon pri l' mortint' ne meti,
Al sekvantaro sonoreti.

Sub tend' arĝenta, nigra tolo
Balanci krucon sen konsolo.

En nigro, peza arĝentumo,
Sufoke spiri pro l' torĉfumo.

Kun krakaj ombroj batalante,
Obtuzan psalmon ĝemi kante.

Aŭskulti, je l' orgen' muĝtrema,
Tombsonorilo profundĝema.

Paŝi tra tombaj kavoj glutaj
Kun nigra pastro, knaboj mutaj.

Rigardi, kaŝe, ŝtele, time,
Mortinton fremdan, trem-anime.

Frosti sub Luno superstiĉa,
Spiregi en incenso riĉa.

Brust-bati pri l' Pasinto brue,
Sub sorĉ' fatala, surgenue.

Konfesi ĉion. Kaj kulp-cite,
Sur ĉerkon fali kor-rompite.

Testamenton, teruran, aŭtori,
Kaj plori, plori, plori, plori.