Caius Valerius Catullus
PRUVO


Multon malbonan pri mi parolante Lesbia ne lacas.
Tamen, mi ĵuras je l' mort', ke ŝi min amas eĉ nun.
Kio la pruvo? Mi mem! Mi malbenas ŝin tage kaj hore,
Tamen, mi ĵuras je l' mort', ke mi ŝin amas eĉ nun.