Gustavo Adolfo Bécquer
SE BALKONE VIAJ KAMPANOLOJ…

Se balkone viaj kampanoloj
Flustras treme,
Kaj vi kredas: vento ilin lulas
Kareseme,
Sciu: mi kaŝiĝas inter ili
Sopirĝeme.

Se postdorse aŭdas vi konfuzan
Bruon krian,
Kaj vi kredas: nekonato krias
Nomon vian,
Sciu: mi vin el angul' malluma
Vokas tiam.

Se noktmeze via kor' timfrapas
Nebrideble,
Kaj de ies arda spir' la lipoj
Brulas febre,
Sciu: apud vi mi kuŝas tiam
Nevideble.