Raffaello Sanzio
SONETO

En reton vi min logis, am', ho am',
Per la okuloj, kies bril' doloras,
Per vangoj neĝaj, kie rozoj floras.
Per dolĉaj moroj, nobla vort-ornam'.

Mi flamas. Tion ne estingas jam
River', nek mar'. Sed plende mi ne ploras,
Ĉar ĉi volupta ardo ja valoras,
Ke min konsumos la pasia flam'.

Ho estis dolĉa jugo, dolĉa ĉen':
Neĝblankaj viaj brakoj ĉirkaŭ l' kolo.
Vi rompis ĝin, kaj kaptis min kor-sven'.

Pri la cetero ĉesu la parolo,
Ĉar dum la cito murdus min ĉagren'.
Nur mute do mi pensas vin en solo.