Endre Ady
SUB LA MONTARO NEĜARĜENT'

Noktmeze kantas monta torent',.
En la densaĵ' de miaj sonĝoj
Mil kis-fabelojn ridas la vent'
Amparoj ĝemas kaj spiregas.
Ĝis matenruĝas la orient'.

Sub la montaro Neĝarĝent',
Sub sorĉ-montaro Neĝarĝent',
La nokta pont' kun trunk' rompita
Disfalos en fatala moment',
Kun peza ŝarĝ' de knabinoj kisaj
Subfalos al la monta torent'.

Sub la montaro Neĝarĝent',
Ankoraŭ kantas verda torent',
Noktmeze sur ŝancela ponto
Trakuras nudaj knabinoj cent,
Ankoraŭ ŝaŭmas ama torent',
Ŝaŭmbrua, trista monta torent'.