71.
AMORO KAJ FRENEZO

Frenez' kverelis kun Amor' sovaĝe.
Subite li, la impetul' timinda,
Amoron tiel frapis alvizaĝe,
ke tiu iĝis blinda.

Patrino Venus veis: Al ŝi brulis
doloro kaj koler' en la animo.
Alvokis ĉiujn diojn kaj postulis
la punon de la krimo.

La tribunal' kunsidis juĝi prave,
verdiktis fine la diin' Nemezo:
"Amoron blindiginte, de nun sklave
konduku lin Frenezo."