61.
DANKO

De frosto la vipuro ekrigidis,
migrulo kompatema ĝin ekvidis,
en sian sinon prenis por varmigo.
Ĝi, reviviĝe, dankis per dentpiko.
Mortante, li lamentis lastaflustre:
Pro mia stulto mi puniĝas juste:
Serpenton mi varmigis bruste.