GLOSARO

Ĉi tie oni trovas la vortojn ne troviĝantajn en la Plena Vortaro (II. eldono). Signoj: (s) = Suplemento de la Pl. V. (III. eldono); (*) = Parnasa Gvidlibro; (w) = Wüster-vortaro. Vortklarigon ne trovitan ĉi tie oni serĉu inter la notoj pri la unuopaj poemoj.

Acerba (*) = adstringagusta, acidhumora.
Brutala (*) = beste kruda.
Degni = bonvoli ion fari al malaltranguloj.
Delekti (*) = plezurigi.
Descendi (s) = malsupreniĝi.
Devori (*) = manĝegi.
Fantasta (*) = fantaziega.
Febla (s) = malforta.
Finto (*) = ruzaĵo.
Fragila = rompiĝema.
Frida (s) = malvarma.
Hasti (s) = urĝiĝi, nerve rapidi.
Iksodo (w) = sangsuĉa artikulo.
Jelpi (*) = plorbleki.
Kompano (*) = kunulo.
Kripo(*) = manĝujo por bestoj.
Langvoro (*) = korpa-anima laco, malstreĉiĝo.
Lanta (s) = malrapida.
Lontana = malproksima.
Magra (s) = malgrasa.
Merdo (*) = fekaĵo.
Mesaĝo (s) = sendita sciigo.
Morna (s) = preme malhela.
Negi (*) = nei.
Nociva (*) = kapabla malutili.
Nupto (s) = geedziĝo.
Obskura (s) = malluma.
Olda (s) = maljuna.
Orgojlo (s) = trofiero, malhumilo.
Palavro — interkonsilado (ĉe Afrikaj negroj).
Pigra (s) = maldiligenta.
Plonĝi (s) = sin ĵeti en akvon.
Poltrona (s) = malkuraĝa.
Povra (s) = kompatinda.
Predo (s) = rabakiraĵo;
Predi — rabakiri.
Prodigi (s) = malavare disdoni.
Rimorso (*) = konsciencriproĉo.
Sinki (s) = malrapide fali.
Spekti (s) = rigardi spektaklon.
Spuro (*) = postsigno.
Sturmi (s) = kurataki.
Suspiri (s) = ĝemspiri,
Svaga = malcertu, malpreciza, malfacile difinebla.
Tenaca (s) = elaste alteniĝema, streĉrezista, peneltena.
Trista (s) = malgaja.
Visceroj (s) = internaĵoj de korpokavoj (hepato, intestoj, pulmo ktp.)