73.
KIEN VI RAJDAS?

Ĉevalo sovaĝiĝis, kaj ĝin vane
klopodis la rajdant' reteni mane,
genue: La frenezan li ne sciis
plu bridi, ĝi kuregis. Iu kriis:
"Kien vi rajdas kiel la tempesto?"
"Ho, kien plaĉas al ĉi besto."

Tia ĉevalo estas ampasio,
aŭ profitam' aŭ ambicio,
tiel kuregas kun la hom-anim'
jen la deziro, jen la tim'.