8.
LA AGLO KAJ
LA SAGO

La aglon murde trafis piko
de sag' plumita, kaj li veas:
"Ho jen, mi ne de malamiko,
sed de la propra plum' pereas."
Popolon falĉas armtekniko,
sed kies manoj do ĝin kreas?