39.
LA AKUŜANTA MONTO

La mont' akuŝis kaj elpuŝis
ĝemegojn. Sur tersupro kuŝis
peza silento de atento,
atend' ekscita, mirkonfuzo.
Ho, fine jen do la evento:
De l' mont' naskiĝis muso.