33.
LA GLORO DE LA REGOLO

Aŭdace flugis aglo al la ĉielkupolo,
surdorse, inter plumoj, sin kaŝis la regolo,
silentis, dum la aglo en la aer' flugpendis,
sed kiam tiu el la altego ekdescendis,
desaltis, kaj pli supren svingante sin ekkriis:
"Mi estas la birdreĝo, plej alten flugi sciis!"