26.
LA INSTRUO DE LA CERVINO

Cervin' instruis la cervidon:
"Estu kuraĝa, havu fidon
je via forto, kornoj grandaj,
vin ĉiam certe defendantaj.
Hontinde ja, ke vin teruras
la hundoj, kaj vi treme kuras."
Ekbojis hundoj de proksime,
rifuĝis la cervino time.