58.
LA JUĜO DE MOMOS

En la pratempoj, pri la mondo-kreo
laboris Zeŭs, Athena, Prometheo.
Kaj kiam Zeŭs pri l'taŭro tute pretis,
kaj Promotheo pri la homo,
Athena pri la domo,
ili de Momos petis
prijuĝi, kion ili metis.
Ĉi tiu, tre envia,
parolis jene pri labor' ilia:
"Ba, Zeŭs la taŭron fuŝis, ne metinte
okulon al ĝi komo-pinte.
Tiaĵon eĉ ne indas ja kritiki:
Ĝi nun ne vidas, kien piki.

Kaj Prometheo fuŝis tre mizere
la homon, ĉar li ne ekstere
lokis la koron: Oni nun ne vidas,
ĉu bon' aŭ miso en ĝi sidas.

Athena fuŝis pri la dom' sendube,
ĉar ŝi ne muntis radojn sube,
ke, se l'najbar' tro tedas jam ĉikane,
ĝin oni nur pluŝovu mane."

Zeŭs, tre indigna pro l'envia juĝo,
lin puŝis de Olimp' kun tondromuĝo.