24.
LA KVERKO KAJ LA KANO

La kverko diris al la kano:
"Vi, povra kaj mizera nano,
eĉ al plej eta vento cedas.
Jen, firman trunkon mi posedas,
kaj spitas al la uragano."

Eolo nun el sia sako
ciklonon sendis por atako.
La kano cedis, sin ekklinis,
dum la fiera kverk' obstinis,
starante firme kaj fortike
kaj rekte. Sed subita krako
ĝi elŝiriĝis kunradike.