63.
LA LANGO KAJ LA MANO

Rifuĝis vulpo: Pelis ĝin ĉasisto kun armilo.
Lignohakiston trovis ĝi, lin petis pri azilo,
kaj li en tendo kaŝis ĝin. Tuj poste alrapidis
kaj kriis la ĉasisto: "Hom'! ĉu vulpon vi ne vidis?"
La homo negis per parol', sed montris per mangesto
la lokon, kie kaŝis sin la rifuĝanta besto.
La vorton kredis la ĉasist', la geston ne komprenis,
plu kuris do. El la kaŝej' la vulpo nun elvenis
kaj paŝis for silente. "Ej!" la homo diris "strange!
Mi savis vian vivon, kaj vi iras for sendanke!"
Respondis tiam lin la vulp': "Mi dankus plej distinge,
se via man' kaj via lang' parolus samalingve."