13.
LA LEONO,
LA VULPO KAJ LA AZENO

Leono, vulpo kaj azeno
ĉasis en kuna entrepreno.
Ĉasaĵon riĉan ili predis,
kaj tiam la leon' dekretis,
ke la azen' dividu juste.
Ĉi tiu en tri partojn ĝuste
egalajn ĉion do disdonis,
poste "Elektu!" li proponis.
Kolere la leon' distranĉis
ĝin per la ungoj, kaj ĝin manĝis.
Nun metis la leon' ordonon,
ke l'vulpo fara la disdonon.
Ĉi tiu lokis preskaŭ ĉion
en unu amason, nur porcion
tre magran lasis ĝi retene.
"Ho! diris la leon' serene
Jen la kalkulo senerara!
De kiu do vi, vulpo kara,
lernis dividi tiel lerte?"
"El sorto de l'azeno, certe!"