55.
LA LEPORO KAJ LA TESTUDO

Nomis la leporo moke
la testudon pigra, lama.
Tiu kriis: "Ej! Aroge
vantas vi, kuristo fama,
tamen, se ni kurus vete,
mi vin certe venki povus."
"Buŝe!" diris mokridete
la leporo "ĉu ni provus?"

"Jes!" konsentis la testudo,
ili do la provon faris.
La spektaklon de l'vetludo
multaj bestoj ĉirkaŭstaris.

Vulp' aranĝis la aferon:
Ĝi de arb' ĝis alta fosto
signis rektan karieron,
signis starton per la vosto.

La testudo sciis certe,
ke per kruroj sen elasto
ne galopas ĝi tro lerte,
do ekiris sen prokrasto.

La leporo firme fidis
je la granda krur-facilo,
do ĝi tute ne rapidis,
eĉ ekdormis en trankvilo.

Ĝi vekiĝis ... hop ... ekkrie
la aeron sage fendis,
estis jam en cel'. Sed tie
la testudo ĝin atendis.