20.
LA MALSANA KORVO

Korvo de malsan' suferis,
korvpatrino malesperis,
dikajn larmojn dense ploris,
ŝia id' al ŝi parolis:
"Panjo, larmojn plu ne verŝu,
ĉe la dioj helpon serĉu!"
"Kiu dio, filo kara,
min aŭskultos, helpkrianton?
Ja de kies ŝton' altara
vi ne ŝtelis jam viandon?"