32.
LA MONEDO KAJ LA PAVOJ

La monedo pavis vante,
fanfaronis arogante,
la kunulojn ĝi neglektis,
kiel al ĝi plu ne indajn,
en la korto ĝi kolektis,
inter siajn plumojn plektis,
pavo-plumojn elfalintajn,
kaj orgojlis kaj afektis
kun la alpruntita havo,
siajn paŝojn ĝi direktis
inter pavojn, kiel pavo.
Krude tiuj ĝin akceptis,
de ĝi prenis tire-ŝire
la pav-plumojn, eĉ difektis
ĝiajn proprajn. Hejmenire
tre mizere ĝi aspektis.

Tie ne estis por ĝi loko,
la kunuloj malrespektis
kaj forpelis ĝin kun moko.
Kurta gloro pavo-vosta
iĝis por ĝi multekosta.