30.
LA MULO KAJ LA DI-STATUO

La mulo portis di-statuon,
kaj multaj fleksis la genuon.
La best' imagis, ke l'honoro
koncernas ĝin, kaj pro ĉi gloro
tia orgojlo ĝin infektis,
ke dance, prance ĝi afektis,
kaj sin skuadis, kapriolis,
la ŝarĝon de si ĵeti volis.
Bastonon prenis nun la mastro,
tradraŝis ĝin kun kruda drasto,
kaj kriis al ĝi por admono:
"Vi estas, lernu per bastono,
ne dio kaj nemortemulo,
sed di-statuoporta mulo!"