75.
LA MUSO KAJ LA RANO

La muso amikiĝis al la rano,
invitis kaj regalis ĝin per pano,
fromaĝ', mielo, figo, nukso, pomo
(ĝi loĝis en kamer' de riĉa homo).
Ili festenis gaje kaj feliĉe,
kaj kiam ili manĝis jam sufiĉe,
la rano diris: "Venu al mi gasti,
vi ankaŭ tie ne bezonas fasti.
Sed por ke vi ne timu, mi per ŝnuro
kunligos nin. Ĉe l'marĉ' al sia kruro
ĝi ligis ties kruron, kaj subite
ĝi plonĝis. Nia muso, alligite,
tiriĝis kun ĝi al la marĉ', kaj veis,
sufokiĝante tie: "Mi pereis!
Vi, sendankulo, kaŭzis mian morton,
sed estos, kiu venĝi havos forton!"
Kaj jen, ĝin, dum en akvo ĝi baraktis,
ekvidis niz', alflugis kaj ĝin kaptis.
La ran' surŝnure pendis kiel pluso,
la niz' ĝin manĝis kune kun la muso.